PublicatiesNewsletterToeslag voor peuterspeelzalen al vanaf 1/11/2017 geregeld
Newsletter

Toeslag voor peuterspeelzalen al vanaf 1/11/2017 geregeld

1

July

2017

Oplossing voor aanvraagtermijn kinderopvangtoeslag
Tot begin juli 2017 was het voor veel peuterspeelzalen en gemeenten nog onduidelijk of ouders wel tijdig een toeslagaanvraag voor 2018 konden aanvragen. Het ministerie heeft – in overleg met de branchepartijen - nu een landelijke regeling getroffen die bij aanbieders en gemeenten een hoop stress kan wegnemen. De samenvatting daarvan vindt u hier.

Wat was het knelpunt?
De Belastingdienst betaalt de kinderopvangtoeslag voor de kinderopvangkosten van januari 2018 al in december 2017. Om die betaling tijdig te kunnen doen moeten ouders wel al begin november 2017 de toeslag aanvragen. Daarvoor hebben ouders echter een locatienummer van het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen (LRKP) nodig. En daar zit de bottleneck want peuterspeelzalen krijgen dat nummer normaal gesproken pas als de inspectie heeft geconstateerd dat zij voldoen aan alle wettelijke kwaliteitseisen die vanaf 1 januari 2018 van kracht worden.
Dat betekende dat peuterspeelzalen al uiterlijk in oktober van 2017 aan die nieuwe eisen moesten voldoen om ouders in staat te stellen tijdig de toeslag te kunnen aanvragen. Dat leverde niet alleen extra tijdsdruk op maar ook extra kosten voor de peuterspeelzalen die in 2017 nog met vrijwilligers op de groepen draaien en al vanaf oktober 2017 extra beroepskrachten hadden moeten inzetten.

Wat is de oplossing?
De oplossing staat in een brief van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid die afgelopen week is verzonden naar alle in het LRKP geregistreerde peuterspeelzalen. Daarin wordt gemeld dat de LRKP-nummers al vanaf 1 november 2017 bekend worden gemaakt in het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen (zie www.lrkp.nl)
Met dit nummer kunnen ouders kinderopvangtoeslag voor 2018 aanvragen bij de Belastingdienst. Als ouders de kinderopvangtoeslag vóór 15 november 2017 aanvragen dan zullen zij normaal gesproken voor eind december 2017 de toeslag overgemaakt krijgen voor de maand januari 2018. Als zij later aanvragen wordt de toeslag pas vanaf eind januari 2018 uitbetaald.

Wat moet nog wel voor 1 november 2017?
Voor de kinderopvangtoeslag aanvraag hebben ouders niet alleen een LRKP nummer nodig van de peuterspeelzaal. Het is ook noodzakelijk dat ouders door de aanbieder geïnformeerd worden over de toeslagregeling, de kosten en de omvang van het aanbod.

Reageren?
Deze nieuwsbrief wordt samengesteld door medewerkers van Buitenhek Management & Consult. Op onze website www.buitenhek.nl - contact kunt u zich hiervoor aanmelden. Reacties op de inhoud van deze nieuwsbrief kunt u richten aan info@buitenhek.nl

onderwijs
kinderopvang
nieuwsbrief