PublicatiesAllesVerhoging toeslagtarief kinderopvang 2024 zeer effectief voor koopkracht lage inkomens
Alles

Verhoging toeslagtarief kinderopvang 2024 zeer effectief voor koopkracht lage inkomens

24

October

2023Update 7 november 2023:

Alle voorbehouden met betrekking tot de 1e Kamer zijn eraf. Minister Van Gennip gaat voortvarend aan de slag om ouders tegemoet te komen. Vanaf eind december 2023 al kinderopvangtoeslag op basis van nieuwe toeslagtarieven.

Verhogen kinderopvangtoeslag 2024 levert forse lastenverlichting op voor lage en middeninkomens
Vandaag heeft de Tweede Kamer ingestemd met een amendement om de kinderopvangtoeslag beter te laten aansluiten bij de daadwerkelijke kosten voor kinderopvang die ouders maken. Door het amendement worden de tarieven waarvoor kinderopvangtoeslag kan worden aangevraagd in 2024 extra verhoogd. Daardoor dalen de netto kosten voor ouders met kinderopvang in 2024. Het voordeel is het hoogste voor de lagere inkomens en kan oplopen tot meer dan € 100 netto per maand.    

Wat regelt het amendement?
Verreweg de meeste kinderopvangaanbieders hanteren tarieven die hoger liggen dan de toeslagregeling nu dekt. Dat wordt onder andere veroorzaakt door bezuinigingen op de kinderopvangbegroting in voorgaande jaren. Daarnaast spelen de oplopende loonkosten en inflatie een rol.

Het amendement maakt de eerdere bezuinigingen op het toeslagtarief ongedaan waardoor ook de hogere kosten die ouders nu maken worden gedekt door de toeslagregeling. Door het amendement stijgen de toeslagtarieven niet met 5,8% in 2024 maar – afhankelijk van de opvangsoort – circa 10 tot 16%:

Heeft de maatregel effect?
Het beoogde effect van de initiatiefnemers is een substantiële lastenverlichting voor huishoudens met lage en middeninkomens die gebruik maken van kinderopvang. Of ouders daadwerkelijk profiteren van de maatregel is mede afhankelijk van de tariefaanpassingen die de kinderopvangaanbieders doorvoeren in 2024.
Uit recent onderzoek van Nettobijdrage.nl1 onder bijna 500 kinderopvangaanbieders met ruim 2.750 opvanglocaties blijkt dat het amendement zeer effectief is en een substantiële lastenverlichting realiseert bij met name lage en middeninkomens met kinderopvang.

Wat betekent het concreet voor gezinnen met kinderopvang in 2024?
Voor gezinnen met een minimum of modaal inkomen met een kind dat 3 dagen per week gebruik maakt van dagopvang betekent de wijziging een netto kostenbesparing van circa € 1.000 (!) per jaar.    
Voor gezinnen met een minimum of modaal inkomen met 2 kinderen waarvan 1 kind 3 dagen per week gebruik maakt van dagopvang en 1 kind 3 dagen per week gebruik maakt van BSO betekent de aanpassing een netto kostenbesparing van circa € 1.600 (!) per jaar. Voor gezinnen met een hoog inkomen is het netto voordeel lager en beperkt tot € 340 voor huishoudens met 1 kind dat 3 dagen per week gebruik maakt van dagopvang.

Vervolg
De Eerste Kamer moet zich nog uitspreken over de begroting van SZW en het Belastingplan, waarvan dit amendement en de financiële dekking onderdeel is.

1 De onderzoeksresultaten zijn getoetst en consistent met eerder onderzoek van BOinK en Waarborgfonds & Kenniscentrum Kinderopvang, zie  Uurprijsonderzoek Kinderopvang 2022-2023.

kinderopvangtoeslag
buitenhek