PublicatiesNewsletterDirecte Financiering kinderopvang van de baan ...
Newsletter

Directe Financiering kinderopvang van de baan ...

1

April

2018

Staatssecretaris hakt knoop door: streep door directe financiering
Het kabinet heeft besloten om te stoppen met het project Directe Financiering. Dat heeft staats-secretaris Van Ark op 25 april 2018 gemeld aan de Tweede Kamer (zie voor volledige brief
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2018/04/25/kamerbrief-aanpassing-financieringssystematiek-kinderopvang).
In het regeerakkoord was al aangegeven dat de invoering nog eens onder loep genomen zou worden vanwege het ingrijpende karakter van de veranderingen. Het kabinet kiest er nu voor om verbeteringen binnen het huidige stelsel van de kinderopvangtoeslag bij de Belastingdienst door te voeren.

Wankele basis onder project
Het besluit is het einde van een project dat al langer ter discussie stond. Al in 2014 werden gaten geschoten in de alarmerende berichten over de omvangrijke terugvorderingen en meerwaarde van het project https://buitenhek.nl/kritisch-over-kinderopvangtoeslag-fictie-en-feiten-2014
Een analyse van de halfjaar rapportages van de Belastingdienst liet toen al zien dat de terugvorderingsproblematiek van de kinderopvangtoeslag zich concentreerde bij een zeer kleine minderheid - minder dan 5% - van de gebruikers. Dat betekent dat voor meer dan 90% van de toeslaggebruikers de regeling - toen en nu - geen knelpunten opleverde.
Twee jaar later - in 2016 - bracht het Bureau ICT Toetsing (BIT) van het Rijk een vernietigend rapport uit (zie https://buitenhek.nl/een-dood-paard) over nut en noodzaak van Directe Financiering.

Verbeteringen binnen de huidige regeling
De staatssecretaris meldt dat de Belastingdienst verbetervoorstellen heeft binnen de huidige kinderopvangtoeslag regeling, gericht op het terugdringen van met name de hoge terugvorderingen bij een kleine groep ouders.
Zo wil de Belastingdienst ouders periodiek bevragen of de gegevens waarop het maandelijkse voorschot is gebaseerd (nog) actueel zijn. Door meer frequent van kinderopvangorganisaties de factuurgegevens op te vragen, kan de Belastingdienst vaststellen of de voorschotten niet teveel afwijken om terugvorderingen te voorkomen.
Persoonlijke begeleiding voor ouders die in het verleden te maken hebben gehad met terugvorderingen moet ook tot vermindering van problematiek voor een kleine minderheid leiden.

Tot slot
Directe Financiering was aantoonbaar een dure, inefficiënte en risicovolle manier om - met een ingrijpende stelselwijziging voor alle gebruikers en aanbieders - de problematiek van minder dan 10% van de toeslaggebruikers te lijf te gaan. Het is een wijs besluit dat de staatssecretaris alsnog het BIT advies volgt en Directe Financiering beëindigt.  

Reageren?
Deze nieuwsbrief wordt samengesteld door medewerkers van Buitenhek Management & Consult. Op onze website www.buitenhek.nl kunt u zich hiervoor aanmelden. Reacties op de inhoud van deze nieuwsbrief kunt u richten aan info@buitenhek.nl.

peuteropvang
kinderopvang
nieuwsbrief