PublicatiesNewsletterVoorstel nieuwe verdeling middelen voor VVE beleid in gemeenten
Newsletter

Voorstel nieuwe verdeling middelen voor VVE beleid in gemeenten

1

November

2015

Nieuwe verdeling OAB / VVE middelen gemeenten per 2017  
Op 6 november 2015 heeft staatssecretaris Dekker een brief  naar de Tweede Kamer gestuurd. Daarin staan nieuwe uitgangspunten voor verdeling van de middelen voor gemeentelijke onderwijsachterstandenbeleid (OAB) over de gemeenten vanaf 2017.

Meer evenwichtige verdeling over alle gemeenten
Kern van het voorstel is dat er straks een evenredige verdeling is van de middelen over alle gemeenten op basis van het aantal gewichtenleerlingen. Dat betekent grofweg dat grotere gemeenten minder, en kleinere gemeenten méér OAB middelen krijgen.

Uitgangspunten verdeling vanaf 2017
Dekker hanteert in zijn voorstel de volgende uitgangspunten:

  1. alle gemeenten ontvangen hetzelfde bedrag per schoolgewicht;
  2. kleine gemeenten krijgen in 2017, 2018 en 2019 een extra opslag voor realisatie van taalniveau 3F;
  3. er geldt een vast minimumbudget van € 48.000 voor gemeenten met weinig gewichtenkinderen;
  4. jaarlijks wordt de bijdrage berekend op basis van groei of daling in schoolgewichten die 4 jaar eerder plaatsvond.

Wat betekent het voorstel concreet per gemeente voor 2017?
In de bijlage is een overzicht per gemeente opgenomen van de bedragen per gemeente zoals Dekker nu voorstelt voor 2017. Over dit voorstel zal nog een debat gevoerd worden in de Tweede Kamer en dat betekent dat de verdeling nog kan wijzigen.

Wanneer is er zekerheid voor gemeenten?
Dekker heeft er bij de Tweede Kamer op aangedrongen om de besluitvorming uiterlijk begin 2016 af te ronden zodat gemeenten voldoende tijd krijgen om op basis van de nieuwe budgetten het OAB beleid aan te passen.

Reageren?

Deze nieuwsbrief wordt samengesteld door medewerkers van Buitenhek Management & Consult. Hieronder kunt u zich hiervoor aanmelden. Reacties op de inhoud van deze nieuwsbrief kunt u richten aan info@buitenhek.nl.

1 https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-onderwijs-cultuur-en-wetenschap/documenten/kamerstukken/2015/11/06/kamerbrief-over-verdeelsystematiek-gemeentelijk-onderwijsachterstandenbeleid

Klik hier om de nieuwsbrief in pdf-formaat te bekijken.

Indicatie GOAB budget 2017 inclusief opslag 3F obv voorstel Dekker 6/11/2015 (gemeentelijke her indelingen tot en met 2015 verwerkt)

oab 01
oab 02
oab 03
oab 04
oab 05
oab 06

* Rotterdam exclusief extra bijdrage € 2,2 mln. voor Nationaal Programma Kwaliteitssprong Zuid

onderwijs
kinderopvang
nieuwsbrief