PublicatiesNewsletterVolkskrant publiceert onzin onderzoek over kwaliteit kinderopvang
Newsletter

Volkskrant publiceert onzin onderzoek over kwaliteit kinderopvang

1

November

2016

Update 26 november 2016

Vandaag meldt de Volkskrant in ‘Was de voorpagina over kinderopvang ‘onwaar’? wat er mis ging bij deze publicatie en wat er niet deugt aan de berichtgeving: http://www.volkskrant.nl/opinie/was-de-voorpagina-over-kinderopvang-onwaar~a4422524/. Dat gebeurt niet met een rectificatie op de voorpagina - waar het allemaal begon - maar op pagina 26 van de krant, en 4 dagen later. Want, zo oordeelde de hoofdredactie: “formeel is het niet ‘onwaar’, wat er staat..”. Dat siert de krant niet. De kop, de conclusies en zelfs de aanleiding voor het onderzoek deugen niet (Een inspectierapport van een kinderdagverblijf is net zo leesbaar en niet ingewikkelder dan een inspectierapport van de basisschool, leg ze maar eens naast elkaar redactie). De kop van dit rectificatie artikel had dus moeten luiden ‘De voorpagina over kinderopvang was ‘onwaar’!, had geschreven moeten worden door de hoofdredactie en had een plek verdiend op de voorpagina. Daar heb je geen ombudsvrouw voor nodig.

Update 23 november 2016

GGD IJsselland – verantwoordelijk voor de inspecties van kinderopvang in o.a. Raalte – heeft direct  gereageerd en meldt dat de data op de site van de Volkskrant niet juist zijn (zie voor persbericht https://www.ggdijsselland.nl/over-de-ggd/nieuws/item/article/foutieve-informatie-in-volkskrantartikel-over-kinderopvang/). NRC publiceert vandaag een nadere analyse en beoordeelt de berichtgeving van de Volkskrant eveneens als ‘onwaar’ (https://www.nrc.nl/nieuws/2016/11/22/zorgen-over-ruim-helft-kinderopvangverblijven-5410853-a1533101).

Volkskrant artikel 22 november 2016
“Bij meer dan de helft van de Nederlandse kinderopvangverblijven is er reden tot zorg voor toezichthouder GGD. Deze organisaties hebben de veiligheid bijvoorbeeld niet in orde, er staan te weinig leidsters op een groep of er zijn serieuze klachten.”  Dat bericht stond vanochtend in de Volkskrant. Gelukkig had de Volkskrant in een bijlage het overzicht opgenomen met de zogenaamde ‘rode’ locaties (http://www.volkskrant.nl/4419393).  Daar kunnen de lezers checken op welke opvanglocaties er (serieuze) zorg is over de actuele situatie en kunnen aanstaande ouders zien welke locaties ze moeten mijden. Uit dat overzicht blijkt dat in de gemeente Raalte maar liefst 6 rode locaties zijn. Voor een relatief kleine gemeente lijkt dat een zeer zorgelijke situatie.  

raalteNader onderzoek: merendeel rode locaties voldoen aan alle eisen
Wie de moeite neemt om van deze 6 locaties de meest recente inspectierapporten van de GGD in te zien (dat kan eenvoudig via www.lrkp.nl) komt tot een verbijsterende conclusie. Alle 6 locaties in het ‘Sodom en Gomorra’ van de kinderopvang voldoen aan alle wettelijke eisen en hebben de meest recente - en vaak onaangekondigde – inspectie van de GGD met vlag en wimpel doorstaan. Ook Omroep Ede doet een duit in het zakje en neemt de conclusies van de Volkskrant voor waar aan: “Driemaal rood voor kinderopvang in Ede” (http://omroepede.nl/4356-driemaal-rood-voor-kinderopvang-in-ede). En ook daar blijkt bij een check op de meest recente  inspectierapporten geen vuiltje aan de lucht. Uit een bredere steekproef onder de rode locaties in de Volkskrant blijkt dat het merendeel van deze ‘verdachte’  locaties aan alle eisen voldoet. En dat komt exact overeen met het beeld dat blijkt uit de recente Landelijke Rapportage 2015 Toezicht en Handhaving Kinderopvang van de Inspectie van het Onderwijs (september 2016).

Conclusie: rood risicoprofiel zegt niets over kwaliteit  
De conclusie in de Volkskrant dat bij “meer dan de helft van de Nederlandse kinderopvangverblijven de veiligheid niet in orde is, er te weinig leidsters op een groep staan of er serieuze klachten zijn” is dus een kulverhaal. En daarmee is de conclusie van de krant - dat er in achterstandswijken slechtere opvangkwaliteit wordt geboden - verdachter dan de rode locaties die nu als inferieur worden weggezet. Het commentaar van Minister Asscher (Sociale Zaken) slaat de spijker op de kop over de hoax van de Volkskrant: "Het risicoprofiel zegt niets over de actuele kwaliteit van de kinderopvang. Daar zijn andere instrumenten voor, zoals het openbare inspectierapport." Daar kunnen de wat minder kritische commentatoren in de media van vandaag nog wat van leren.  

Reageren?

Deze nieuwsbrief wordt samengesteld door medewerkers van Buitenhek Management & Consult. Hieronder kunt u zich hiervoor aanmelden. Reacties op de inhoud van deze nieuwsbrief kunt u richten aan info@buitenhek.nl.

advies kinderopvang
kinderopvang
nieuwsbrief