PublicatiesNewsletterUpdate nieuwe verdeling OAB / VVE middelen gemeenten per 2017
Newsletter

Update nieuwe verdeling OAB / VVE middelen gemeenten per 2017

1

June

2016

Op 22 juni 2016 heeft staatssecretaris Dekker een brief naar de Tweede Kamer gestuurd. Daarin staan nieuwe uitgangspunten voor de middelen voor gemeentelijke onderwijsachter-standenbeleid (OAB) in 2017. In deze nieuwsbrief een update.  

Toch geen korting op OAB budget in 2017
In april 2016 gaf Dekker nog aan de uitkering voor het gemeentelijk onderwijsachter-standenbeleid te verlengen maar wél een bezuiniging op het OAB budget - van 2,8 procent - in 2017 toe te passen. In deze nieuwe brief geeft hij aan dat hij deze korting opschuift en zal verwerken in de nieuwe verdeelsystematiek van de OAB middelen die per 2018 in gaat. Dat betekent dat de OAB middelen per gemeente in 2017 hetzelfde blijven als in 2016.

Wél herverdeling 3F middelen vanaf 2017
De G86 gemeenten hebben de afgelopen jaren extra middelen (in totaal €4,7 mln.) ontvangen om pedagogisch medewerkers die VVE geven te laten scholen en toetsen, zodat zij uiterlijk in 2016 zouden voldoen aan taalniveau 3F voor mondelinge vaardigheden en leesvaardigheden en voor schriftelijke vaardigheden 2F. Vanaf 2017 wordt dat geld onttrokken aan de G86 gemeenten en worden deze middelen overgeheveld naar de overige gemeenten. De G86 gemeenten ontvangen in 2017 dus minder middelen van Dekker, de overige gemeenten meer. Hieronder een overzicht van de gemeenten die per 2018 de bijdrage voor taalscholing kwijtraken.

Tot slot
In de brief maakt Dekker opnieuw het punt dat hij de huidige verdeling onder gemeenten van de OAB middelen onevenwichtig vindt omdat het bedrag per schoolgewicht bij kleinere gemeenten ongeveer een derde lager ligt dan bij de grotere gemeenten.

Reageren?

Deze nieuwsbrief wordt samengesteld door medewerkers van Buitenhek Management & Consult. Hieronder kunt u zich hiervoor aanmelden. Reacties op de inhoud van deze nieuwsbrief kunt u richten aan info@buitenhek.nl.

G86 gemeenten die per 2017 ‘3F’ middelen kwijtraken

tabel1 2306
tabel2 2306
tabel3 2306
tabel4 2306
tabel5 2306
tabel6 2306

advies kinderopvang
kinderopvang
nieuwsbrief