PublicatiesNewsSlob geeft ruimte voor uitstel invoering 16 uur VE
News

Slob geeft ruimte voor uitstel invoering 16 uur VE

19

May

2020

Slob reageert op verzoek koepelorganisaties: geen uitstel, wel ruimte voor lokaal maatwerk

In zijn  kamerbrief van 19 mei jl.[1] reageert minister Slob op het verzoek van de brancheorganisaties in de kinderopvang, Boink en de PO-Raad om de verruiming van het aanbod voorschoolse educatie per 1 augustus a.s. uit te stellen. Slob geeft aan dat hij de invoeringsdatum niet wil uitstellen. Wél biedt hij ruimte in het toezicht en handhaving op de urenuitbreiding wanneer kindcentra als gevolg van de Coronamaatregelen niet aan de urennorm kunnen voldoen.

Meerdere gemeenten hebben al tot uitstel besloten

In meerdere gemeenten hebben kinderopvangaanbieders het gemeentebestuur al laten weten dat – als gevolg van de coronamaatregelen en de onzekerheid over de effecten daarvan – invoering per 1 augustus aanstaande niet mogelijk is. Met die informatie heeft het gemeentebestuur een besluit genomen om ruimte te bieden aan een latere invoering. De toelichting in de kamerbrief van 19 mei 2020 biedt nu de zekerheid dat die gemeenten erop kunnen vertrouwen dat het toezicht en de handhaving rekening houden met de lokale omstandigheden.

Argumentatie voor uitstel solide vastleggen

De kamerbrief maakt duidelijk dat gemeenten een solide onderbouwing nodig hebben voor uitstel. Dat vergt nadere afstemming met de betrokken aanbieders over de (on)mogelijkheden van implementatie per 1 augustus a.s. Een instructie van de VNG voor gemeenten hierover wordt voorbereid.

Referenties

Gemeenten die dat traject al hebben doorlopen en op basis daarvan een collegebesluit hebben genomen zijn o.a. Aalsmeer en Alphen aan den Rijn[2].    

 

Tot slot

Met de kamerbrief laat de minister zien dat hij niet ongevoelig is voor de onzekerheid bij aanbieders en gemeenten als gevolg van de coronacrisis.


[1] https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-onderwijs-cultuur-en-wetenschap/documenten/kamerstukken/2020/05/19/kamerbrief-onderwijsachterstandenbeleid

[2] https://ris2.ibabs.eu/Agenda/Details/alphenaandenrijn/fe5a0597-03a6-4d8f-b14b-1271dd7f7707 en https://www.aalsmeer.nl/data/publicatie-website/besluitenlijst-vergadering-b-en-w-7-april-2020/Besluitenlijst%20vergadering%20B%20en%20W%207%20april%202020.pdf  

kinderopvang
gemeente
peuteropvang