PublicatiesNewsletterRecord indexering van toeslagtarieven 2023 verwacht
Newsletter

Record indexering van toeslagtarieven 2023 verwacht

7

June

2022

Update 7 juni 2022 na publicatie Wetsvoorstel:

Na de marginale verhoging in 2022 met +0,5% ziet het er naar uit dat de indexering van de toeslagtarieven voor 2023 op 5,6% uitkomt. Dat heeft Bureau Buitenhek berekend op basis van de meest recente ramingen (CEP 2022) van het Centraal Planbureau. Sinds het begin van de toeslagregeling - in 2005 - is dat een recordverhoging van de toeslagtarieven. Het eerdere record van de standaardindex dateert van 2019 en bedroeg toen 4,0%.

De record indexering wordt onder andere veroorzaakt door de Coronacrisis en de effecten van de Oekraïne crisis op de inflatie. Ook de aanhoudende krapte op de arbeidsmarkt speelt een rol.
De verhoging van de toeslagtarieven is namelijk gekoppeld aan de ramingen CPB voor inflatie- en loonontwikkeling. De eerdere ramingen daarvan voor 2022 heeft het CPB bijgesteld en die correctie/extra verhoging wordt doorberekend in de toeslagtarieven voor 2023.

Het maximum toeslagtarief voor dagopvang zal stijgen van € 8,50 nu naar € 8,97 in 2023 en voor de BSO zal het toeslagtarief stijgen van € 7,31 nu naar € 7,72 in 2023. De gastouderopvang krijgt, naast de standaard indexering, in 2023 te maken met een incidentele korting van € 0,15 als dekking voor de extra kosten van intensiever toezicht. Daardoor stijgen de toeslagtarieven voor gastouderopvang minder: van € 6,52 nu naar € 6,73 in 2023.

Hoe werkt de indexering van de toeslagtarieven?

Jaarlijks worden de maximum uurtarieven van de kinderopvangtoeslag geïndexeerd. De index is een gewogen gemiddelde van de CPB ramingen voor de ontwikkeling van de loonvoet bedrijven (80%) en de ontwikkeling van de consumentenprijsindex (20%). Ook het verschil tussen de raming 2021 en de raming 2022 speelt een rol voor de indexering in 2023. De raming die in 2021 is gemaakt voor de loon- en prijsontwikkeling in 2022 wijkt af van de nieuwe raming die in 2022 is gemaakt. Ook daarvoor wordt gecorrigeerd in 2023.

… en wat betekent dat voor de indexering van de toeslagtarieven voor 2023?

Voor 2023 raamt het CPB voor Nederland een gemiddelde prijsstijging van 2,2% en een gemiddelde loonstijging van 3,7% (na correctie loonkostensubsidies NOW en continuïteitsbijdrage zorg). Op basis van die ramingen zouden de toeslagtarieven voor 2023 met 3,44% worden geïndexeerd.
Omdat nu blijkt dat de loonvoet en inflatie in 2022 veel hoger zijn dan de eerdere CPB ramingen en de toeslagtarieven in 2022 te weinig zijn geïndexeerd, volgt in 2023 een correctie daarvoor van +2,14% punten. Bij elkaar telt dat op tot een index van 5,58%.

Maximum toeslagtarief 2023

De raming voor 2023 ziet er als volgt uit:
Dagopvang van € 8,50 in 2022 naar € 8,97 in 2023
Buitenschoolse opvang van € 7,31 in 2022 naar € 7,72 in 2023
Gastouderopvang van € 6,52 in 2022 naar € 6,73* in 2023 (inclusief korting € 0,15 voor intensivering toezicht)

Vervolg

Uiterlijk in september 2022 wordt het definitieve besluit over de toeslagtarieven 2023 verwacht.

CPB
childcare
analyse
buitenhek
kinderopvang
maximum uurtarief
kinderopvangtoeslag
toeslagen