PublicatiesNewsOnderzoek naar omvang peuterspeelzalen
News

Onderzoek naar omvang peuterspeelzalen

16

February

2014

In opdracht van het ministerie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid SZW verrichten wij momenteel een onderzoek naar de huidige omvang van peuterspeelzaalwerk in Nederland.
Het onderzoek vloeit voort uit de uitwerking van de brief van minister Asscher van december 2013 over de harmonisatie van peuterspeelzaalwerk en kinderopvang. Zowel de MOGroep als de Brancheorganisatie Kinderopvang zijn nauw betrokken bij dit onderzoek.
De belangrijkste onderzoeksvragen betreffen: het aantal peuters dat gebruik maakt van het aanbod per vestiging, de capaciteit naar ambitieniveau 1 of 2, de actuele ouderbijdrage regeling, plannen omvorming naar dagopvang.
Dit onderzoek is in januari gestart en duurt tot eind april. Omdat alle peuterspeelzalen in kaart gebracht worden, reken wij ook op uw medewerking. Onze onderzoekers zullen de verantwoordelijke manager planning van de peuterspeelzalen binnenkort telefonisch benaderen.
Zie ook: http://www.mogroep.nl/categorieen/thema/peuterspeelzaalwerk/nieuws/2821-onderzoek-naar-omvang-peuterspeelzalen

peuterspeelzaal
advies kinderopvang
nieuws