PublicatiesNewsOnderzoek naar bereik voorschoolse voorzieningen
News

Onderzoek naar bereik voorschoolse voorzieningen

28

May

2017

In opdracht van het ministerie van SZW en de VNG doet ons bureau onderzoek naar het bereik van voorschoolse voorzieningen in alle gemeenten in Nederland. Met als doel inzicht te krijgen in het aantal peuters dat naar een voorschoolse voorziening gaat en de inspanningen die gemeenten leveren om het bereik te stimuleren.

Voor meer informatie: https://vng.nl/onderwerpenindex/jeugd/nieuws/doe-mee-aan-twee-onderzoeken-naar-peuteropvang

Alle beleidsambtenaren Voorschoolse Voorzieningen van de gemeentes in Nederland zijn in maart jl. per mail door ons benaderd voor het updaten van de door hun in 2017 ingevulde format Gemeente Monitor Bestuursafspraken, met als peildatum 01/01/19.

Het verzoek tot het uitzetten van een enquête bij hun JGZ-locaties is inmiddels verzonden naar alle gemeentes. Met als keuzemogelijkheid een onderzoeksperiode in de 3e+4e week mei of in de 2e+3e week september 2019.
Het onderzoek bij de kinderopvangaanbieders die een subsidieregeling (of andere regeling) hebben met hun gemeente, is inmiddels ook gestart en duurt tot 15 mei a.s.

Contactpersoon voor dit onderzoek is Majorie Overvoorde; bereikbaar via info@buitenhek.nl. Aanspreekpunt bij de VNG is Guillermo Holman, bereikbaar via guillermo.holman@vng.nl.

Klik hier om een overzicht te downloaden van veelgestelde vragen over het Onderzoek naar bereik Voorschoolse voorzieningen.

vng
logo ministerie szw

voorschoolse voorzieningen
advies peuteropvang
nieuws