PublicatiesNewsletterNieuwjaarsgroet
Newsletter

Nieuwjaarsgroet

11

January

2022

Met deze nieuwjaarsgroet, bedanken wij u voor onze samenwerking het afgelopen jaar. Wij blikken terug op een jaar van mooie opdrachten met aanbieders van kinderopvang, onderwijs en beleidsmakers bij gemeenten en het Rijk. Met elkaar hebben wij mooie, afwisselende en uitdagende projecten uitgevoerd, die onze expertise verrijkt hebben met kennis van het werkterrein. Ook dit jaar heeft Covid-19 ons daarbij uitgedaagd andere manieren van samenwerking met u te vinden.

Met trots en voldoening kijken we terug op onze rol als adviseur en ondersteuner maar ook op onze bijdrage als ‘luis in de pels’ van bestuurders, toezichthouders en beleidsmakers die we - meestal gevraagd, ens oms ook ongevraagd - vervullen. Nieuwsgierig zijn we naar de nieuwe uitdagingen die we volgend jaar met bestaande en nieuwe partners zullen tackelen. Dit jaar verwachten we een bijdrage te leveren aan:

·      Een effectieve samenwerking tussen bestuurders en toezichthouders;
·      nieuwe toekomstscenario’s voor voorschoolse voorzieningen;
·      de voorbereiding en implementatie van samenwerking tussen kinderopvangaanbieders;
·      het verkennen van realistische win-win samenwerking tussen kinderopvang en onderwijs;  
·      strategische verkenningen en middellange termijn prognoses voor ondernemers;
·      onderzoek naar de kosten en baten van nieuwe regelgeving;
·      een slagvaardigere inrichting van klantrouting en verkoop op de lokale marktsituatie;
·      nieuwe uitdagingen op het gebied van beleid,strategie en bedrijfsvoering op ons werkterrein.

Ook dit jaar levert Bureau Buitenhek een financiële bijdrage aan een maatschappelijk doel met een eigen uitdaging.

U kunt net als voorgaande jaren kiezen uit één van de goede doelen op www.goededoelen.nl of zelf een andere maatschappelijke organisatie aan ons doorgeven.

Zo leveren we samen met u een bijdrage aan een goed gevoel over 2022 voor onszelf, en een gelukkiger 2022 voor anderen.

Wij wensen u een gezond en voorspoedig jaar!

Ed Buitenhek, Angelique de Leeuw, Majorie Overvoorde

nieuwsbrief