PublicatiesNewsletterKleinschalige kinderopvang rukt op’ blijkt mythe
Newsletter

Kleinschalige kinderopvang rukt op’ blijkt mythe

27

January

2016

Kinderopvang door een persoon sterk in opkomst!?  
In september 2015 verscheen een persbericht van het CBS over de kinderopvang met als titel Kinderopvang door één persoon sterk in opkomst.

In het persbericht legt het CBS een relatie tussen de bezuinigingen op de kinderopvang en de sterke opkomst van kleine kinderopvangbedrijven: “Ook na vermindering van de subsidie bleef het aantal kleine kinderopvangbedrijven stijgen, terwijl het aantal bedrijven met meer dan honderd werkzame personen afnam.” (CBS, 2015).
Met een grafiek werd de enorme opkomst van eenmansbedrijven in de kinderopvang geïllustreerd:

Kinderopvangbedrijven 3kw 2015

Oprukken kleinschalige opvang leidt tot wildgroei … ???
Ook in de media werd het bericht van het CBS opgepakt. Zowel NRC, Elsevier als het AD rapporteerden een enorme toestroom naar de gastouderopvang.
Zelfs de Brancheorganisatie Kinderopvang kwam in beweging en waarschuwde in diverse media dat de dreigende wildgroei van kinderopvangondernemers ingedamd moest worden:
Wildgroei kinderopvang dreigt (Telegraaf, december 2015), Kinderopvangbranche waarschuwt voor wildgroei (FD, december 2015).


Kinderopvang door één persoon helemaal niet sterk in opkomst
Het wonderlijke van het bericht is dat die enorme groei van gastoudergebruik die het CBS constateert niet terug te vinden is in het Landelijk Register Kinderopvang en ook niet in de cijfers die het ministerie van SZW periodiek rapporteert.
Wie verder kijkt dan het persbericht ziet dat het CBS haar analyse baseert op de inschrijvingen in de Kamer van Koophandel en op basis daarvan een conclusie trekt.
En die conclusie is onjuist, want kinderopvang door één persoon is helemaal niet sterk in opkomst. Kleinschalige kinderopvang is niet spectaculair toegenomen en zelfs gedaald, en ook is er geen enorme omzetverschuiving gaande of geweest van grote naar kleinere kinderopvang-aanbieders. En van grootschalige wildgroei is dus al helemaal geen sprake.

Hoe komt het CBS tot haar conclusie dat kleinschalige kinderopvang oprukt?  
De verwarring wordt veroorzaakt door het administratieve en fiscale onderscheid in gastouders. Er zijn namelijk twee soorten gastouders. Een klein deel van de gastouders staat als onderneming/eenmanszaak ingeschreven in de Kamer van Koophandel en een ander – veel groter – deel van de gastouders staat daar niet ingeschreven.  
In de afgelopen jaren is het totaal aantal gastouders sterk gedaald maar is het aantal gastouders dat zich heeft ingeschreven bij de Kamer van Koophandel toegenomen.
Er is dus geen sprake van een toename van kleinschalige kinderopvang maar slechts een tendens dat een groter deel van de gastouders zich laat registreren bij de Kamer van Koophandel. Niet zelden heeft dat te maken met de fiscale voordelen die daaraan zijn verbonden en op basis daarvan is te verwachten dat die verschuiving nog wel even zal aanhouden. Het CBS constateert dat er sinds 2007 enkele duizenden eenmanszaken in de branche extra zijn ingeschreven in de Kamer van Koophandel, en vertaalt dat - ten onrechte - in een groei van kleinschalige kinderopvang. Dat verklaart de titel van het persbericht ‘Kinderopvang door één persoon sterk in opkomst!’.

Tot slot
Ook uit een analyse van het landelijk register kinderopvang blijkt niet dat kleinschalige kinderopvang aan populariteit wint. Die mythe, en dus ook de zorg over wildgroei bij Brancheorganisatie Kinderopvang, is daarmee naar het Rijk der Fabelen verwezen.

Reageren?

Deze nieuwsbrief wordt samengesteld door medewerkers van Buitenhek Management & Consult. Hieronder kunt u zich hiervoor aanmelden. Reacties op de inhoud van deze nieuwsbrief kunt u richten aan info@buitenhek.nl.

advies kinderopvang
nieuwsbrief