PublicatiesNewsEerste prognose GOAB budget 2022 bekend!
News

Eerste prognose GOAB budget 2022 bekend!

19

July

2021

Sinds 2019 is het elk jaar weer een verrassing hoeveel middelen het ministerie van OCW het volgende jaar per gemeente gaat toekennen voor het gemeentelijk onderwijsachterstanden beleid (GOAB), waarmee onder andere de voorschoolse educatie wordt bekostigd. In deze nieuwsbrief een eerste prognose van Bureau Buitenhek per gemeente voor het GOAB budget 2022.

 

Herverdeling afgerond

Met ingang van 2022 is de stapsgewijze invoering van de nieuwe verdeling van de GOAB-middelen afgerond. Daarmee is een einde gekomen aan de aparte financiële regeling voor de grootste gemeenten (de G37) die tot voor kort relatief veel budget kregen.

Deze laatste stap van de herverdeling heeft slechts zeer beperkt effect op de budgetverdeling. Buiten Amsterdam en Utrecht zijn vorig jaar slechts 6 gemeenten noemenswaardig (5% of meer) gecorrigeerd in verband met de afbouw van middelen. Een groter effect kan ontstaan doordat de achterstandsscores van gemeenten stijgen of dalen. Het GOAB budget is gekoppeld aan de achterstandsscores en die worden jaarlijks door het CBS berekend. Begin juli (https://www.cbs.nl/nl-nl/maatwerk/2021/27/achterstandsscores-gemeenten-voorlopig-2019-2020) heeft het CBS de scores geactualiseerd en met die data kan worden berekend op hoeveel GOAB budget gemeenten kunnen rekenen.

 

Fluctuerende achterstandsscores en demping van budgetverschillen

In 2022 worden de gemeentelijke onderwijsachterstandenbudgetten verdeeld op basis van het gemiddelde van de achterstandsscores in gemeenten op 1 oktober 2019 en op 1 oktober 2020.

Er is gekozen voor een gemiddelde van 2 jaren om al te grote schommelingen in de toegekende bedragen per jaar te voorkomen. Ondanks die demping ontstaan er toch nog forse verschillen tussen de gemeentelijke GOAB budgetten voor 2021 en 2022. Zo zijn er gemeenten die het GOAB budget in 2022 met meer dan 20% zien dalen en zijn er ook gemeenten die het budget met meer dan 40% zien stijgen. In onderstaande tabel zijn de grootste dalers en grootste stijgers in beeld gebracht.

 

 

Met name de ‘dalers’ zullen voor volgend jaar kritisch moeten kijken of het staande beleid voortgezet kan worden.

Prognose 2022

Op basis van de door het CBS gepubliceerde achterstandsscores over 2019 en 2020, hebben we een prognose gemaakt van de GOAB-middelen per gemeente voor 2022. Basis voor de berekening voor 2022 is het bedrag dat in2021 per achterstandsscore werd betaald.

NB De officiële cijfers en beschikkingen van het ministerie van OCW worden eind september verwacht.


oab
gemeente