PublicatiesColumnDeeltijdspook: de kip of het ei?
Column

Deeltijdspook: de kip of het ei?

1

November

2018

De recente analyses van SCP en McKinsey maken duidelijk dat het anderhalfverdienersmodel en de deeltijdcultuur onder vrouwen diepgeworteld is in de Nederlandse maatschappij.
Jarenlang dachten we dat kwalitatief goede en betaalbare kinderopvang een belangrijke impuls kan geven om meer beschikbare arbeidsuren te oogsten uit – met name het vrouwelijke deel van de beroepsbevolking.

Die stelling staat onder druk. Er blijkt veel meer nodig om de groeiende tekorten op de arbeidsmarkt te dempen en tegelijkertijd de verschillen tussen mannen en vrouwen op de arbeidsmarkt aan te pakken.
Die deeltijdgewoonte onder vrouwen wordt vaak gekoppeld aan het krijgen van kinderen, de zorg die dat met zich meebrengt en de ongelijke verdeling van zorgtaken tussen mannen en vrouwen. Vandaar de belangrijke rol die aan goede en betaalbare kinderopvang wordt toegedicht om dit patroon te doorbreken.
De SCP-analyse laat echter zien dat ook jonge vrouwen direct na het verlaten van school al vaker in deeltijd werken dan jonge mannen. Slechts een derde van de jonge mannen met een mbo-diploma werkt in deeltijd, terwijl maar liefst driekwart van de jonge vrouwen met een dergelijk diploma dat doet.

Verspilling

Op hbo-niveau zijn de verschillen kleiner maar nog altijd aanzienlijk (20 procent van de jonge mannen werkt deeltijd versus 50 procent van de jonge vrouwen). Dat betekent dat al ver voor de kinderopvang in beeld komt, het deeltijdspook zijn slag slaat.
Sinds het begin van deze eeuw wordt deeltijdwerken door met name vrouwen als probleem gezien. Zo wordt het gezien als verspilling, of tenminste een niet optimaal gebruikmaken van talenten en opleiding. Verder hebben deeltijdwerkers minder carrièreperspectief omdat ze minder kans maken op doorstroom naar hogere inkomens en functies dan voltijdwerkers. Ook verkleint het in deeltijd werken de kans op economische zelfstandigheid van vrouwen. Kortom: deeltijdwerken belemmert niet alleen de emancipatie van vrouwen maar zet ook de toon voor de ongelijke verdeling van topfuncties en informele zorg in de rest van het werkzame leven. Concreet: in de kinderopvangbranche levert deeltijdwerk een belemmering op voor de steeds krappere arbeidsmarkt.

nieuwsbrief 25112018
Opvattingen over ideale arbeidsduur voor moeders en vaders, personen van 18-35 jaar, 2016 (in procenten) Uit: Werken aan de start; Jonge vrouwen en mannen op de arbeidsmarkt | 2018 | Sociaal en Cultureel Planbureau Bron: scp (emop’16)

Reageren? ed@buitenhek.nl.

www.bbmp.nl

kinderopvangmarkt
advies kinderopvang
column