PublicatiesNewsletterAanvulling OAB-middelen 2017 voor niet-G37-gemeenten
Newsletter

Aanvulling OAB-middelen 2017 voor niet-G37-gemeenten

1

December

2016

Extra OAB-middelen in 2017 voor niet-G37-gemeenten
Recent is bekend geworden dat in 2017 € 5 miljoen aan extra middelen beschikbaar komen voor het onderwijsachterstandenbeleid in kleine en middelgrote gemeenten. Staatssecretaris Dekker verdeelt deze €5 miljoen aan OAB-middelen in 2017 over de niet-G37-gemeenten door het bedrag per schoolgewicht te verhogen en een minimumbedrag in te stellen voor gemeenten met de laagste schoolgewichten.

  1. Verhoging bedrag per schoolgewicht
    Om het verschil tussen de G37 en de overige gemeenten enigszins te dempen, is per schoolgewicht voor de niet-G37-gemeenten een aanvullend bedrag van € 125,89 beschikbaar gesteld voor 2017. Hierbij gaat Dekker overigens nog steeds uit van de stand van de schoolgewichten van oktober 2009.

  2. Basisbedrag voor gemeenten met klein schoolgewicht
    Voor gemeenten met een schoolgewicht lager dan 15 is een basisbedrag vastgesteld van € 48.000. Dat wil zeggen dat gemeenten met een schoolgewicht van tenminste 1, in 2017 altijd tenminste een bedrag van € 48.000 aan OAB-middelen ontvangen. Gemeenten met schoolgewicht nul ontvangen ook in 2017 geen middelen voor onderwijsachterstandenbeleid. Dekker hanteert € 48.000 als bedrag dat nodig is om tenminste één VVE-groep binnen de gemeente te kunnen financieren.

OAB-middelen verdeling over gemeenten vanaf 2018
Dekker heeft 2017 als overgangsjaar bestempeld, omdat hij samen met het CBS werkt aan een nieuwe bekostigingssystematiek voor de OAB-middelen. Het CBS onderzoekt momenteel de invloed van verschillende indicatoren, zoals opleidingsniveau van ouders, land van herkomst, verblijfsduur in Nederland en buurtkenmerken. Dekker verwacht dat – ook in de nieuwe verdeelsystematiek - opleidingsniveau een belangrijke voorspeller zal blijven voor het risico van een kind op een achterstand. Dat betekent dat gemeenten waarvan sinds 2009 de schoolgewichten meer dan landelijk gemiddeld (circa 25%) gedaald zijn, rekening moeten houden met een korting op de beschikbare OAB-middelen vanaf 2018.

Tot slot
In de bijlage een overzicht van de extra OAB-middelen in 2017 voor de niet-G37-gemeenten. Door afronding kunnen bedragen in werkelijkheid enigszins afwijken. Deze bedragen zijn exclusief de extra middelen voor taalscholing 2F/3F.

Reageren?

Deze nieuwsbrief wordt samengesteld door medewerkers van Buitenhek Management & Consult. Hieronder kunt u zich hiervoor aanmelden. Reacties op de inhoud van deze nieuwsbrief kunt u richten aan info@buitenhek.nl.

BIJLAGE Aanvulling OAB-middelen overgangsjaar 2017 niet-G37-gemeenten
(exclusief extra middelen voor taalscholing 2F/3F)

aanvulling 2017

OAB-middelen 2017 incl. aanvulling

onderwijs
kinderopvang
nieuwsbrief