Bouwen

Van aanbod naar vraaggerichte markt...vraagt om klantbindend denken & handelen

Het aantal bezette kindplaatsen loopt terug. Door de bezuiniging op de kinderopvang kiezen ouders ervoor het aantal opvangdagen te verminderen of in het uiterste geval hun kind van de professionele kinderopvang te halen. Medewerkers zijn gewend geraakt aan de situatie van lange wachtlijsten. De wijziging in de marktsituatie van aanbodmarkt naar vraagmarkt vraagt om een verandering van werken. Hoe pakt u dit aan in uw organisatie? Hoe is het met de klantrouting gesteld? Hoe maakt u uw medewerkers bewust van het belang van klantbindend denken en handelen? Hoe komt u tot een effectief klantbeheer? Geen losstaande trainingen maar een integrale aanpak is nodig om het niveau van klantgericht denken en handelen naar een hoger plan te tillen. Onderzoek, advies en implementatie vormen de basis van onze aanpak. U bepaalt zelf of u voor de mini - midi of maxi integrale aanpak gaat. Met de focus op de vraagmarkt staat u de komende jaren sterk in de concurentiestrijd."