Bouwen

Peuteropvang biedt volop kansen

“Landelijk worden steeds meer peuterspeelzalen geregistreerd als kinderopvang, ook met de kortere dagdelen. Veel gemeenten zien kansen als een deel van de gemeentesubsidie kan worden opgeboden naar financiering met kinderopvangtoeslag. In deze ontwikkeling liggen niet alleen kansen voor aanbieders van peuterwerk, maar ook voor kinderopvangondernemers. Met de toenemende druk op de bezetting kan peuteropvang een aanvulling op het aanbod zijn.
Buitenhek Management & Consult kent de ins en outs van de ontwikkeling van peuteropvang, zowel vanuit het perspectief van gemeenten, peuterspeelzalen als vanuit de kinderopvang. Op basis van (markt)onderzoek in de lokale situatie komen we tot een keuze uit de haalbare opties en een praktisch uitwerkingsplan. Daarmee draagt Buitenhek Management & Consult bij aan de toekomst van de peuterspeelzalen en de kinderopvang.”