Bouwen

Ondernemerschap versterken en aanvallen!

“De veranderende markt vraagt andere capaciteiten van ondernemers in de kinderopvang dan voorheen. Het handhaven van de concurrentiepositie, het versterken van het onderscheidend vermogen en het positioneren van een aantrekkelijk aanbod in een zeer competitieve markt. De nieuwe marktomstandigheden vormen zondermeer een grote uitdaging voor de branche.

Buitenhek Management & Consult heeft een marktscan ontwikkeld. Deze scan geeft organisaties een doorsnede-inzicht in hun marktpositie, zowel financieel als ten aanzien van de concurrentiekracht. Op basis hiervan kan een effectief aanvalsplan opgesteld worden om de marktpositie te verbeteren. Op deze wijze helpen wij u graag bij het versterken van uw ondernemerschap in de kinderopvang.”