Bouwen

Kinderopvang

Klik hier voor de BKR calculator.

Ondernemerschap versterken en aanvallen!

“De veranderende markt vraagt andere capaciteiten van ondernemers in de kinderopvang dan voorheen. Het handhaven van de concurrentiepositie, het versterken van het onderscheidend vermogen en het positioneren van een aantrekkelijk aanbod in een zeer competitieve markt. De nieuwe marktomstandigheden vormen zondermeer een grote uitdaging voor de branche.

Buitenhek Management & Consult heeft een marktscan ontwikkeld. Deze scan geeft organisaties een doorsnede-inzicht in hun marktpositie, zowel financieel als ten aanzien van de concurrentiekracht. Op basis hiervan kan een effectief aanvalsplan opgesteld worden om de marktpositie te verbeteren. Op deze wijze helpen wij u graag bij het versterken van uw ondernemerschap in de kinderopvang.”

De juiste keuzes in de juiste markt

“Met solide marktinformatie is de kinderopvangmarkt wél voorspelbaar. Hoe worden koopmotieven van ouders door de onderneming en de concurrenten beantwoord? Biedt schaalvergroting meerwaarde voor versterking van het marktprofiel?

Buitenhek Management & Consult onderscheidt zich met heldere, ongenuanceerde en solide marktverkenningen op landelijk, regionaal lokaal en vestigingsniveau en helpt haar opdrachtgevers de juiste keuzes te maken in een nieuwe marktomgeving.”

Zonder solide basis geen toekomst

“Juist in uitdagende tijden moet de financiële basis aansluiten bij de toekomstplannen, de organisatie, het risicoprofiel van de markt en het productaanbod. Voldoet de huidige en toekomstige financiële basis, is er versterking nodig en zo ja op welke wijze kunnen we de financiële fundamenten versterken?”

Buitenhek Management & Consult ondersteunt ondernemingen bij het versterken van de financiële fundamenten van organisaties en investerings-plannen en vervult graag de rol advocaat van de duivel of luis in de pels van directeuren, bestuurders, toezichthouders en beleidsmakers.

Voldoen aan de kwaliteitseisen een must!

“Overtredingen in het inspectie-rapport met een klik zichtbaar voor klanten in het Landelijk Register Kinderopvang, een gruwel voor elke ondernemer in de kinderopvang. In deze competitieve markt is het van groot belang om een ‘schoon’  inspectierapport te tonen. Natuurlijk staan veiligheid en gezondheid van de opgevangen kinderen op de eerste plaats. Gaat het om een (ongelukkige) momentopname of is er sprake van een systeemprobleem in het risicomanagement?

Buitenhek Management & Consult kent de beoordeling van de kwaliteitseisen vanaf de andere kant van de tafel, weet hoe Toezichthouder en Handhavers te werk gaan en welke factoren meewegen in de beoordeling. Onze opdrachtgevers zagen hun overtredingen in rap tempo teruggebracht. Daarmee draagt Buitenhek Management & Consult bij aan het verankeren van de kwaliteit.”

Marktinformatie voor ondernemers en derden..

Marktinformatie is een belangrijke peiler onder iedere uitbreiding, reorganisatie of strategisch plan.
Welke marktgegevens zijn echt relevant en welke trends zijn relevant voor uw plan?
Buitenhek Management & Consult verzorgt de verzameling en duiding van marktgegevens voor ondernemers, financiers en beleidsmakers.

Van aanbod naar vraaggerichte markt vraagt om klantbindend werken & handelen

Het aantal bezette kindplaatsen loopt terug. Door de bezuiniging op de kinderopvang kiezen ouders ervoor het aantal opvangdagen te verminderen of in het uiterste geval hun kind van de professionele kinderopvang te halen. Medewerkers zijn gewend geraakt aan de situatie van lange wachtlijsten. De wijziging in de marktsituatie van aanbodmarkt naar vraagmarkt vraagt om een verandering van werken. Hoe pakt u dit aan in uw organisatie? Hoe is het met de klantrouting gesteld? Hoe maakt u uw medewerkers bewust van het belang van klantbindend denken en handelen? Hoe komt u tot een effectief klantbeheer? Geen losstaande trainingen maar een integrale aanpak is nodig om het niveau van klantgericht denken en handelen naar een hoger plan te tillen. Onderzoek, advies en implementatie vormen de basis van onze aanpak. U bepaalt zelf of u voor de mini - midi of maxi integrale aanpak gaat. Met de focus op de vraagmarkt staat u de komende jaren sterk in de concurrentiestrijd."