Bouwen

In het nieuws 2014 en 2013

Publicaties door en over ons in de media in 2014 en 2013.

 • 28/11
  2014
 • Marktontwikkeling en omzetprognose kinderopvang  In deze nieuwsbrief de meest opvallende resultaten uit de onlangs beschikbaar gekomen kinderopvangtoeslag administratie 2013 (bron: CBS, 2014).
  Lees verder >
 • 30/10
  2014
 • De 80/20-regel 'Kwaliteitsconcepten, -instrumenten en -technieken in dienstverelnende organisatie, knelpunten en oplossingen'is de titel van mijn afstudeerscripeite die ik onlangs vergeeld en stoffig in het archief aantrof.
  Lees verder >
 • 04/10
  2014
 • Effect € 100 mln. extra  Al geruime tijd gonsde in de media de extra € 100 mln. die aan de kinderopvangbegroting zou worden toegevoegd. Inmiddels is duidelijk dat die € 100 mln. er komt en wordt ingezet voor de huishoudens met kinderopvang en een verzamelinkomen vanaf ca. € 50.000 per jaar.
  Lees verder >
 • 30/08
  2014
 • Grote stappen, gauw thuis?   Estro is niet meer en onder het motto ‘met grote stappen, gauw thuis’ heeft Smallsteps korte metten gemaakt met overbodige ‘ballast’ in de vorm van personeel, huisvesting en financieringsarrangementen.
  Lees verder >
 • 01/07
  2014
 • De Rekenkamer rekent zich rijk...   ‘Miljard minder aan kinderopvangtoeslag sinds bezuiniging’ was de kop van het persbericht over het onderzoek naar de bezuinigingen van de Rekenkamer. De toeslaguitgaven voor de rijksoverheid aan ouders zijn in de afgelopen twee jaar € 536 miljoen meer gedaald dan het kabinet...
  Klik hier voor het nieuwsbericht.
 • 18/06
  2014
 • Feitenonderzoek en maatregelen peuterplan Asscher  In opdracht van SZW is door Buitenhek Management & Consult onderzoek gedaan naar feiten en cijfers van het peuterspeelzaalwerk in Nederland. In de brief maken minister Asscher en staatssecretaris Dekker maatregelen bekend om drempels voor de harmonisatie tussen dagopvang en peuterspeelzaalwerk van peuteropvang al per 1 januari 2015 weg te nemen door de beroepskracht-kindratio voor groepen met 2 en 3 jarigen gelijk te trekken tussen dagopvang en peuterspeelzaalwerk.
  Klik hier voor het nieuwsbericht.
 • 16/04
  2014
 • Vorm kinderopvangtoeslag frustreert marktwerking...  Deze titel stond boven een recent artikel van Mark Sanders – econoom aan de Universiteit van Utrecht – dat onlangs verscheen in Economisch Statistische Berichten, een gerenommeerd vakblad voor economen.
  Klik hier voor de column >
 • 16/02
  2014
 • Onderzoek naar omvang peuterspeelzalen  In opdracht van het ministerie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid SZW verrichten wij momenteel een onderzoek naar de huidige omvang van peuterspeelzaalwerk in Nederland. ..
  Klik hier voor het hele bericht >
 • 05/02
  2014
 • Kerst-actie  Onze kerst-actie heeft dit jaar geresulteerd in donaties aan: WarChild, Cliniclowns, Dokters van de Wereld, Het Astmafonds, Nationaal Fonds Kinderhulp, St. Nederland Vervult Kinderwensen, Nederlandse Hartstichting, Artsen zonder Grenzen, Diabetesfonds Nederland en Kinderopvang in Rundu.
 • 02/12
  2013
 • Asscher’s betere basis voor peuters… De visie van minister Asscher (SZW) en staatssecretaris Dekker (OCW) op de toekomst van de voorschoolse voorzieningen (dagopvang en peuterspeelzaalwerk) is verschenen. De basis voor de plannen is het Regeerakkoord waarin was opgenomen: Om de onderlinge afstemming van onderwijs, peuterspeelzaalwerk en kinderopvang te optimaliseren wordt de financiering van het peuterspeelzaalwerk onder de Wet Kinderopvang gebracht. Daarbij zal bestaande gemeentelijke financiering worden betrokken (Regeerakkoord, okt. 2012).
  In onze nieuwsbrief > een samenvatting met de verwachte consequenties voor aanbieders en gemeenten.
 • 30/10
  2013
 • Too little, too late of alle beetjes helpen... In aanvulling op de begroting van Prinsjesdag heeft het Kabinet vanaf 2014 € 100 mln. extra uitgetrokken om de kinderopvangkosten voor gezinnen te drukken.
  Klik hier voor de column >
 • 23/09
  2013
 • Dure, goedkope, gratis of waardevolle kinderopvang… De zomervakantieperiode zit er weer op maar rust op het kinderopvang front en in de media is er nauwelijks geweest. Klik hier voor de column >
 • 08/09
  2013
 • Kinderopvangbegroting 2014 krimpt met € 400 mln Uit een eerste analyse van de miljoenennota blijkt dat kinderopvang begroting met 400 mln. is gekrompen en het Rijk nog slechts 20% van de kosten voor haar rekening neemt.
  Klik hier voor het artikel >
 • 06/07
  2013
 • {To be}, {not to be} of toch iets ertussenin… ‘{To be or not to be}’ roept Hamlet uit in het gelijknamige stuk van Shakespeare. De jonge Hamlet twijfelt of het zin heeft om door te leven nu zijn vader is omgebracht door zijn oom, die niet alleen de troon opeist maar – als klap op de vuurpijl – ook nog eens met zijn moeder in het huwelijk treedt...
  Klik hier voor de column >
 • 08/07
  2013
 • Kinderopvang gemeente Rotterdam koploper krimp Voor het tweede achtereenvolgende jaar kent de kinderopvang in Rotterdam de sterkste terugval. Dat blijkt uit de eerste analyse van de toeslagadministratie per gemeente over 2012. De nieuwe prognoses wijzen op een totaal omzetverlies van de kinderopvang in 2013 van een half miljard in vergelijking met 2012.
  Klik hier voor de volledige nieuwsbrief >
 • 13/06
  2013
 • Kwaliteit klantbenadering in de kinderopvang: resultaten 2013 Ieder jaar doet Buitenhek Management & Consult onderzoek naar de kwaliteit van de klantbenadering in de kinderopvangbranche. In deze nieuwsbrief een beknopte samenvatting van de resultaten van 2013.
  Klik hier voor de nieuwsbrief >
 • 05/05
  2013
 • Goed nieuws… Op de avond dat ik deze column schrijf start het Nederlandse bedrijfsleven een actie om het doemdenken in Nederland aan te pakken.
  Klik hier voor de column >
 • 01/04
  2013
 • Over welke basisvoorziening hebben we het eigenlijk? ‘Als je geschoren wordt, moet je stil zitten’. Dit oud-Hollands spreekwoord is bepaald niet van toepassing op de branche kinderopvang. ‘Het is crisis en dus moet het anders’, is daar de mores.
  Klik hier voor de column >
 • 01/03
  2013
 • Ballenbak of peutercollege... De bedelbrief van de brancheorganisatie aan minister Asscher over de kosten van continue screening is misschien wel het meest prominente symptoom van het slinkende zelfvertrouwen en de ‘blutheid‘ van de branche...
  Klik hier voor de column >
 • 01/02
  2013
 • Ikc gebaat bij grotere scholen... In Rotterdam hebben twee grote roc’s het voornemen om concurrerende opleidingen samen te voegen. 
  Klik hier voor de column >


Ga terug naar "in het nieuws 2015/2016/2017".