Bouwen

In het nieuws 2016/2015

Publicaties door en over ons in de media.

 • 10/12
  2016
 • Het ikc: zoek het probleem bij de oplossing...   ‘Als je geen onderdeel bent van de oplossing, ben je deel van het probleem’. Het is zo’n typische tegeltjeswijsheid uit managementboeken waaraan ik moest denken toen ik het artikel las waarin het integraal kindcentrum (ikc) als ultieme oplossing werd gepresenteerd.
  Lees verder >
 • 06/12
  2016
 • Extra OAB-middelen in 2017 voor niet-G37-gemeenten  Recent is bekend geworden dat in 2017 € 5 miljoen aan extra middelen beschikbaar komen voor het onderwijsachterstandenbeleid in kleine en middelgrote gemeenten.
  Lees verder >
 • 22/09
  2016
 • De marge op maatwerk  In de recente beantwoording van Kamervragen van SP Kamerlid Siderius bevestigt de minister dat kinderopvangaanbieders bij het vaststellen van het aantal contracturen niet belemmerd worden door wettelijke bepalingen.
  Lees verder >
 • 21/09
  2016
 • Een dood paard...  Het Bureau ICT-toetsing (BIT) heeft de eerste maanden van 2016 benut om onderzoek te doen naar het programma Directe Financiering Kinderopvang.
  Lees verder >
 • 01/09
  2016
 • Van Peuterplan 1.0 naar Peuterplan 2.0  Het wetsvoorstel over de harmonisatie van kinderopvang en peuterspeelzaalwerk ligt nu voor advies bij de Raad van State. 
  Lees verder >
 • 23/06
  2016
 • Update: geen korting OAB middelen gemeenten in 2017  Op 22 juni 2016 heeft staatssecretaris Dekker een brief naar de Tweede Kamer gestuurd. Daarin staan nieuwe uitgangspunten voor de middelen voor gemeentelijke onderwijsachter-standenbeleid (OAB) in 2017.
  Lees verder >
 • 15/06
  2016
 • Analyse cijfers kinderopvang CBS 2015 en prognose 2016  Kinderopvang gebruik in 2015 gestegen, omzet gedaald. Het CBS presenteerde onlangs nieuwe cijfers over het gebruik van kinderopvang.
  Lees verder >
 • 01/06
  2016
 • Verdeling extra 60 miljoen voorschoolse voorzieningen bekend  Meer budget gemeenten voor voorschoolse voorzieningen. Rijk en gemeenten hebben bestuurlijke afspraken gemaakt over een aanbod voor alle peuters.
  Lees verder >
 • 30/04
  2016
 • De vraag van zestig miljoen ...  Onlangs heeft minister Asscher (Sl.W, 16 april 1016) afspraken gemaakt met gemeenten om meer peuters naar de voorschoolse voorzieningen te krijgen. Gemeenten krijgen daarvoor - stapsgewijs - uiteindelijk zestig miljoen structureel per jaar van het Rijk. Maar of die maatregel doel treft is maar de vraag.
  Lees verder >
 • 20/04
  2016
 • Update nieuwe verdeling OAB / VVE middelen gemeenten per 2017  Op 11 april 2016 heeft staatssecretaris Dekker een brief  naar de Tweede Kamer gestuurd .Daarin staan de uitgangspunten voor verdeling van de middelen voor gemeentelijke onderwijsachterstandenbeleid (OAB) over de gemeenten in 2017.
  Lees verder >
 • 27/03
  2016
 • Keuzes maken  Eind vorig jaar is in Den Haag overeenstemming bereikt over het nieuwe belastingplan. Onderdeel daarvan is een extra bijdrage van € 200 mln. aan de kinderopvangbegroting vanaf 2017.
  Lees verder >
 • 30/01
  2016
 • Willen we meer, of minder ..regeldruk?  Meer of minder regels? Het is een terugkerend thema voor de branche en elke keer luidt de conclusie dat het gemakkelijker is voor beleidsmakers om nieuwe regels te bedenken en in te voeren dan om bestaande regels te schrappen.
  Lees verder >
 • 27/01
  2016
 • ‘Kleinschalige kinderopvang rukt op’ blijkt mythe  Kinderopvang door een persoon sterk in opkomst!? In september 2015 verscheen een persbericht van het CBS over de kinderopvang met als titel Kinderopvang door één persoon sterk in opkomst.
  Lees verder >
 • 05/01
  2016
 • 10 jaar tariefontwikkeling kinderopvang in Nederland  Kinderopvang mogelijk duurder ondanks hogere toeslag? Uit onderzoek van de belangenvereniging van ouders in de kinderopvang (Boink) zou blijken dat mensen met een laag inkomen dit jaar mogelijk meer gaan betalen voor kinderopvang, met name in de grote steden.
  Lees verder >
 • 02/12
  2015
 • Update nieuwe verdeling OAB middelen vanaf 2017 voor VVE in gemeenten  Op 6 november 2015 heeft staatssecretaris Dekker een brief  naar de Tweede Kamer gestuurd. Daarin stonden de nieuwe uitgangspunten voor verdeling van de middelen voor gemeentelijke onderwijsachterstandenbeleid (OAB) over de gemeenten vanaf 2017.
  Lees verder >
 • 30/09
  2015
 • Nieuw en Anders versus Goed en Beproefd..   ‘Nieuw en Anders’. Tot voor kort was dat motto voorbehouden aan de wasmiddelenreclames op televisie. Nu is die slogan ook overgewaaid naar andere sectoren. Zo hanteert de gemeente Alphen aan den Rijn het motto voor het opnieuw inrichten van alle zorg- en welzijnsfuncties.
  Lees verder >
 • 30/07
  2015
 • Somberkonten… Er komen meer en meer geluiden van lokale en regionale ondernemers dat de kinderopvangmarkt weer een beetje aantrekt. Dat is logisch omdat het altijd fijn is om een mooie ontwikkeling in de lokale markt met branchegenoten te delen.
  Lees verder >
 • 03/06
  2015
 • Over rondpompen en verspillen van geld… Vandaag reikt oud-minister Sybilla Dekker, weduwe van Constant van Gestel, de 5e 'Constant van Gestel-prijs' uit aan Ed Buitenhek. De prijs wordt 2-jaarlijks uitgereikt aan een persoon of organisatie die aantoonbaar een positieve bijdrage levert of heeft geleverd aan het ondernemerschap in de kinderopvang of het maatschappelijk en politiek debat over de kinderopvang.
  Lees verder >
 • 10/04
  2015
 • 5e Constant van Gestel prijs gaat naar Ed Buitenhek  Vandaag reikt oud-minister Sybilla Dekker, weduwe van Constant van Gestel, de 5e 'Constant van Gestel-prijs' uit aan Ed Buitenhek. De prijs wordt 2-jaarlijks uitgereikt aan een persoon of organisatie die aantoonbaar een positieve bijdrage levert of heeft geleverd aan het ondernemerschap in de kinderopvang of het maatschappelijk en politiek debat over de kinderopvang.
  Lees verder >
 • 20/03
  2015
 • Money versus mouth  Rond deze tijd wordt de uitslag van de verkiezingen voor de Provinciale Staten bekend. De uitslag daarvan is bepalend voor verhoudinggen in de Eerste Kamer en dus voor de slagkracht van dit Kabinet.
  Lees verder >
 


Klik hier voor nieuws van 2013 en 2014.