Utrecht - augustus 2014

Grote stappen, gauw thuis?

Estro is niet meer en onder het motto ‘met grote stappen, gauw thuis’ heeft Smallsteps korte metten gemaakt met overbodige ‘ballast’ in de vorm van personeel, huisvesting en financieringsarrangementen. Wat verblijft is qua kostenstructuur een ‘lean machine’ waar menig financieel directeur jaloers op is. In SWOT-termen is dat een mega strength omdat niet veel andere aanbieders die luxe hebben.

De belangrijkste onzekerheid voor de doorstart wordt echter de omzetprognose. De komende periode moet blijken of het belangrijkste koopmotief ‘gemak’ – ofwel een een locatie vlakbij – voldoende is voor nieuwe klanten en samenwerkingspartners om het aangetaste imago van aanbieder en bestuur te verdringen. Die weakness kan nog wel eens roet in het eten gooien omdat lokale aanbieders alle ruimte en tijd krijgen om zich onderscheidend te profileren.

De zaak heeft niet alleen consequenties op bedrijfsniveau. Ook op brancheniveau is te voorzien dat deze casus nog een staartje krijgt. In haar commentaar onderschreef NRC (18/08/2014) dat de aanstaande regelgeving rond stille bewindvoering aangescherpt zou moeten worden. Met die bagage zullen rechtbanken de komende periode kritischer reageren op verzoeken voor stille bewindvoering bij minder controversiële transacties. Daarbij zullen bewindvoerders zelf ook kritischer kijken naar de werkelijkheid die ze wordt voorgespiegeld. Zo staat in het eerste verslag van de curator van Estro nog: ‘Bij een direct faillissement zou… de dienstverlening op alle locaties direct dienen te worden gestaakt. Kinderopvang zou in dat geval na faillissement op geen van de locaties plaats hebben gevonden. Dit zou tot grote maatschappelijke onrust en schade hebben geleid omdat alle betrokken ouders (van circa 30.000 kinderen) op stel en sprong alternatieve opvang hadden moeten verzorgen en/of vakantiedagen hadden moeten opnemen.’ Er wordt zelfs van een ‘melt down’ gesproken, een angstbeeld dat eerder doet denken aan de nucleaire ramp in Fukushima dan aan een aanbieder die slechts in 20 procent van alle gemeenten met dagopvang actief was en in twee derde van die gemeenten minder dan 25 procent van de dagopvang exploiteerde en daar omringd was door aanbieders met onderbezetting.

Het is een understatement om te zeggen dat er enige ervaring is opgedaan met faillissementen in de kinderopvang. Daarbij ontstaat logischerwijs onrust. Maar dat er in de afgelopen tijd op grote schaal en op stel en sprong kinderen op straat zijn gezet en er een piek zit in het aantal opgenomen vrije dagen staat mij niet bij. Na faillissement hebben verhuurders immers geen belang bij het vervangen van de sloten, neemt het UWV de loonbetalingen over en haalt geen financier het in zijn hoofd om de overige uitgaven te belemmeren en zo de nog resterende waarde van de onderneming om zeep te helpen.

Het ‘Fukushima argument’ was blijkbaar overtuigend genoeg in deze zaak maar zal een volgende keer niet meer werken.

Dat er een breder effect is blijkt ook in Den Haag. De SP maar ook anderen pleiten ervoor om de kinderopvang weer tot een publieke voorziening te maken, zoals het was voor 2005. Gemakshalve wordt dan vergeten dat kinderopvang
in de verste verte nooit – ook niet voor 2005 – een publieke voorziening is geweest. In de Memorie van Toelichting bij de Wet stond – op basis van cijfers van het jaar 2000 – dat er toen allang sprake was van marktwerking: ‘Tot op zekere hoogte is in de kinderopvang reeds sprake van… marktwerking, aangezien slechts een minderheid van het aanbod (circa 30 procent) via subsidies wordt bekostigd. Het overige deel van het aanbod is tot stand gekomen in een marktsituatie met werkgevers (bedrijfsplaatsen) en ouders (particuliere plaatsen) als klant.’ In 2004 bleek het aandeel subsidieplaatsen zelfs minder dan 10 procent (SEO/ Deloitte, 2005). Kinderopvang is nooit een publieke voorziening geweest en dit – in macrotermen gemeten – akkefietje is dus ook geen sterk motief voor het Rijk om haar netto-aandeel in de financiering (nu iets meer dan 20 procent) te vervijfvoudigen.

Is het beeld dan correct dat de branche wordt bedreigd door een oprukkende ‘sprinkhanenplaag’? Waar zijn dan de andere ‘sprinkhanen’ en hoe motiverend is deze casus voor nieuwe gelukzoekers en banken die hen de leverage moeten verschaffen? Als we de beeldvorming vervangen door feiten is Estro geenszins een plaag maar eerder een naargeestig incident met een hoog ‘zie je wel’ gehalte.
Het schadelijkst is misschien wel dat – vanwege oprukkende ‘sprinkhanen’ – geen enkele politicus met enge zorg voor zijn of haar imago, zich de komende periode hard zal maken voor de toegankelijkheid van kinderopvang. De beschikbare financiële ruimte wordt ook deze Prinsjesdag niet gegund aan een meer evenwichtige kostenverdeling tussen werkgevers, ouders en het Rijk. En daarmee blijft ook de financiële kloof naar een basisvoorziening
groter dan ooit.

Reageren? Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..
www.bbmp.nl

 

Rapportage Monitor Bereik Voorschoolse Voorzieningen 2019

Het onderzoek is afgerond.

Klik hier voor de rapportage Monitor Bereik Voorschoolse Voorzieningen NL 2019 .

Gemeentes waarvan wij een complete format hebben ontvangen (dus ook van alle gesubs. kov-aanbieders) hebben inmiddels een terugkoppeling van ons ontvangen.
Heeft u deze niet ontvangen, dan waren de aangeleverde gegevens helaas niet compleet genoeg om u van een juiste terugkoppeling te kunnen voorzien.


Donaties 2020.

Traditiegetrouw wordt ook dit jaar ons budget voor kerstrelatiecadeaus geschonken aan de door u opgegeven goede doelen.

Wij schenken dit jaar aan Cliniclowns, Stichting Nederland vervult Kinderwensen, Nationaal Fonds Kinderhulp, Unicef, Diabetesfonds Nederland, Artsen zonder Grenzen, De Nederlandse Hartstichting, Dokters van de Wereld, Kidsrights, Knowledge voor Kinderen.


Ed Buitenhek

Columns.

Ed Buitenhek schrijft maandelijks een column over de ontwikkelingen in de kinderopvang voor het vakblad BBMP (Beleid Bestuur Management & Pedagogiek in de Kinderopvang). Twee weken na publicatie in BBMP treft u deze column ook aan op onze website. Wij plaatsen de vier laatst gepubliceerde columns op onze website. Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. indien u een eerder verschenen column wenst te ontvangen.


Nieuwsbrief.

Nieuwe ontwikkelingen in de markt en onze visie daarop worden verwoord in onze nieuwsbrief en in de columns van Ed Buitenhek in BBMP.