Bouwen

Gemeente

Peuteropvang - doorgaande lijn zonder marktverstoring

Harmonisatie van peuterwerk en kinderopvang, de subsidiëring van VVE programma's en de inzet van HBO-ers in 0-groepen. Er zijn meerdere instrumenten die ingezet worden om de "doorgaande lijn" te versterken. Maar welke rol neem je als gemeente, hoe financier je zonder de turbulente kinderopvangmarkt te verstoren en hoe vindt je bij subsidiëring het evenwicht tussen kostendekkend en marktconform?
Buitenhek Management & Consult helpt gemeenten met het vertalen van beleid naar implementatie.

Voldoen aan de kwaliteitseisen: een must!

“Overtredingen in het inspectie-rapport met een klik zichtbaar voor klanten in het Landelijk Register Kinderopvang, een gruwel voor elke ondernemer in de kinderopvang. In deze competitieve markt is het van groot belang om een ‘schoon’ inspectierapport te tonen. Natuurlijk staan veiligheid en gezondheid van de opgevangen kinderen op de eerste plaats. Gaat het om een (ongelukkige) momentopname of is er sprake van een systeemprobleem in het risicomanagement?

Buitenhek Management & Consult kent de beoordeling van de kwaliteitseisen vanaf de andere kant van de tafel, weet hoe Toezichthouder en Handhavers te werk gaan en welke factoren meewegen in de beoordeling. Onze opdrachtgevers zagen hun overtredingen in rap tempo teruggebracht. Daarmee draagt Buitenhek Management & Consult bij aan het verankeren van de kwaliteit.”

Peuteropvang biedt volop kansen

“Landelijk worden steeds meer peuterspeelzalen geregistreerd als kinderopvang, ook met de kortere dagdelen. Veel gemeenten zien kansen als een deel van de gemeentesubsidie kan worden opgeboden naar financiering met kinderopvangtoeslag. In deze ontwikkeling liggen niet alleen kansen voor aanbieders van peuterwerk, maar ook voor kinderopvangondernemers. Met de toenemende druk op de bezetting kan peuteropvang een aanvulling op het aanbod zijn.
Buitenhek Management & Consult kent de ins en outs van de ontwikkeling van peuteropvang, zowel vanuit het perspectief van gemeenten, peuterspeelzalen als vanuit de kinderopvang. Op basis van (markt)onderzoek in de lokale situatie komen we tot een keuze uit de haalbare opties en een praktisch uitwerkingsplan. Daarmee draagt Buitenhek Management & Consult bij aan de toekomst van de peuterspeelzalen en de kinderopvang.”